نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

کتاب «زخم‌ها» در نویدشاهد شنیدنی شد

کتاب «زخم‌ها» در نویدشاهد شنیدنی شد

کتاب گویای «زخم‌ها» خاطرات «ذکراللّه کشاورز افشار» یکی از فرماندهان دلاور و شجاع خطه‌ی غرب کشور را روایت می‌کند که به کوشش پایگاه کتاب گویای ایران‌صدا شنیدنی شد.