نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

نظرسنجی

گروه رسانه‌ای «نوید شاهد» می‌کوشد با برگزاری طرح‌های نظرسنجی متعدد، رضایتمندی جامعه هدف «بنیاد شهید و امور ایثارگران» را تحقق ببخشد.