نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

شهادت گریه ندارد، بلکه لذت دارد

شهادت گریه ندارد، بلکه لذت دارد

شهید آرزومندار شادی در قسمتی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «اگر من شهيد شدم ناراحت نباشيد. پدر و مادرها بايد افتخار كنند كه فرزندانشان شهيد شدند. شهيد شدن گريه ندارد، بلكه لذت دارد.»
به راستی لشکریان خدا پیروزند

به راستی لشکریان خدا پیروزند

شهید حسینی سامیان در قسمتی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «خداوندا! مرا اكنون كه از لشكريان تو قرار گرفته و در اين راه از جان گذشته، در راه تو احياء می‌كنم و به راستی كه لشكريان تو پيروزند.»
تا خون ما می‌جوشد نمی‌گذاریم بر اسلام بتازند

تا خون ما می‌جوشد نمی‌گذاریم بر اسلام بتازند

شهید دانشمند در قسمتی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «اگر شهيد شدم از اين كه ديگر در ميان شما نيستم ناراحت نباشيد؛ چون تا خون ما می‌جوشد نخواهيم گذاشت كه به اسلام ما بتازند. ما بدين‌وسيله پايه يک حكومت عدل جهانی را پی‌ريزی خواهيم كرد.»
بهترین مرگ شهادت در راه الله است

بهترین مرگ شهادت در راه الله است

شهید حریفی در قسمتی از وصیت‌نامه خود خطاب به پدر و مادرش نوشت: «شما هم می‌دانيد عمر دنيا كوتاه است، بالاخره آدمی يک روز آمده و يک روز هم از دنيا می‌رود پس چه بهتر كه مرگ، شهادتِ انسان در راه الله باشد.»
تا آخرین قطره خون برای اسلام بجنگید

تا آخرین قطره خون برای اسلام بجنگید

شهید عابدی در قسمتی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «به برادرم فرامرز كه با اين صداميان می‌جنگد بگويید تا آخرين قطره خون که داريد با اين يزيديان بجنگيد تا اسلام را زنده نگاه داريد.»