نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو

از خواب غفلت بیدار شوید!

شهید «محمود رضایی‌نظامی» در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «برادران و خواهرانم آیا میدانید که هدف از خلقت انسان چه...