نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

عزت و ذلت آدمها دست خداست

خانی قلعه همکار شهید «داود غفاری» در روایتی از وی می‌گوید: شهید معتقد بود «عزت و ذلت آدمها دست خداست...
در باغ شهادت باز است

در باغ شهادت باز است

مادر شهید «ناصر شهرابی» در روایتی از فرزندش می‌گوید: «ناصر، از من خواست برایش دعای شهادت کنم، گفتم: خوب...