نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

پلی که راه ارتباطی میان شیعه و سنی شد

شجاعت و خوش اخلاقی شهید «حاج مرتضی شادلو» زبانزد بچه‌های جبهه و جنگ بود در انجام امور، فردی بسیار قاطع بودند. خودشان را عقب نمی‌کشیدند و با ساختن «پل وحدت» در محور ساین‌دژ به بوکان توانست ارتباط بین شیعه و سنی را بر قرارکند. که همواره در هفته وحدت از این پل یاد می‌شود.
شهید بابکی، حماسه‌سازی از «حماسه آمل»

شهید بابکی، حماسه‌سازی از «حماسه آمل»

شهید قربان بابکی، با اوج گرفتن درگیری‌های منافقین کوردل و ضد انقلاب و محاصره شهر آمل توسط آنها، به دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی پرداخت و در همین راه به فیض شهادت نائل آمد.