گزارش تصویری/
نوید شاهد - صبح امروز یازدهم خردادماه، به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دیار 15 خرداد ورامین، مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران ابتدا با حضور در گلزار شهدای حسین رضای ورامین به مقام شهدای شهرستان ورامین ادای احترام کرد و در مراسم بعدی با حضور در منزل پدر شهید «سیدمصطفی محمودی گلپایگانی» و باسابقه ترین امام جمعه کشور «سیدمرتضی محمودی گلپایگانی» دیدار کرد و در نشست پرچمداران انقلاب اسلامی که در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد، شرکت کرد. گزارش تصویری این مراسمات را در نوید شاهد می‌بینید.
گلباران مزار سردار شهید خاوری توسط مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران
گلباران مزار سردار شهید خاوری توسط مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران
گلباران گلزار شهدای بهشت رضای ورامین به مناسبت 15 خرداد، با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران
گلباران گلزار شهدای بهشت رضای ورامین به مناسبت 15 خرداد، با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران
خوشامدگویی فرزند شهید مدافع حرم «مهدی حیدری»
خوشامدگویی فرزند شهید مدافع حرم «مهدی حیدری»
گلباران گلزار شهدای بهشت رضای ورامین به مناسبت 15 خرداد، با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران
گلباران گلزار شهدای بهشت رضای ورامین به مناسبت 15 خرداد، با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران
گلباران گلزار شهدای بهشت رضای ورامین به مناسبت 15 خرداد با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران
گلباران گلزار شهدای بهشت رضای ورامین به مناسبت 15 خرداد با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران
گلباران گلزار شهدای بهشت رضای ورامین به مناسبت 15 خرداد  با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران
گلباران گلزار شهدای بهشت رضای ورامین به مناسبت 15 خرداد با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران
حضور در منزل امام جمعه شهرستان ورامین حجت الاسلام محمودی گلپایگانی با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و نوشابادی نماینده شهرستان ورامین
حضور در منزل امام جمعه شهرستان ورامین حجت الاسلام محمودی گلپایگانی با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و نوشابادی نماینده شهرستان ورامین
حضور در منزل امام جمعه شهرستان ورامین حجت الاسلام محمودی گلپایگانی با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
حضور در منزل امام جمعه شهرستان ورامین حجت الاسلام محمودی گلپایگانی با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
حضور در منزل امام جمعه شهرستان ورامین حجت الاسلام محمودی گلپایگانی با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
حضور در منزل امام جمعه شهرستان ورامین حجت الاسلام محمودی گلپایگانی با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
حضور در منزل امام جمعه شهرستان ورامین حجت الاسلام محمودی گلپایگانی با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
حضور در منزل امام جمعه شهرستان ورامین حجت الاسلام محمودی گلپایگانی با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
نشست پرچمداران انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
نشست پرچمداران انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
نشست پرچمداران انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
نشست پرچمداران انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
نشست پرچمداران انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
نشست پرچمداران انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
نشست پرچمداران انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
نشست پرچمداران انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
نشست پرچمداران انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
نشست پرچمداران انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
نشست پرچمداران انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
نشست پرچمداران انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
نشست پرچمداران انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
نشست پرچمداران انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
نشست پرچمداران انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
نشست پرچمداران انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با حضور مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و مرتضوی رئیس بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
مصاحبه رسانه با مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران
مصاحبه رسانه با مهندس سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران
منبع: نویدشاهد
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده