نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
صالح دانش
نام پدر: محمدتقی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 15-9-1346 شمسی
محل تولد: قم - قم - قم
تاريخ شهادت : 11-12-1364 شمسی
محل شهادت : فاو
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:علی ابن جعفر شهر:قم - قم
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]