نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

روایت دلنشین مادر شهید محمد باقر فایض منشوری، درباره  فرزندش

روایت دلنشین مادر شهید محمد باقر فایض منشوری، درباره فرزندش

روایت دلنشین بانو زهرا لايق قدردان مادر شهید محمد باقر فایض منشوری، درباره فرزندش محمد باقر جبهه را دوست داشت. شهادت را دوست داشت. رفت در حمله خیبر جزیره مجنون شهید شد. فرزندم 15 سال مفقود الاثر بود و من می دانستم شهید شده است.
خاطرات شفاهی شهید حمید ولی زاده در کلام پدر و مادر

خاطرات شفاهی شهید حمید ولی زاده در کلام پدر و مادر

مادر شهید: فرزندم، پسر خوبی بود اما ما لیاقت او را نداشتیم