معاونت فرهنگی و آموزشی شهرستان های استان تهران با همکاری اداره اسناد، انتشارات و هنری در همین راستا مجلات شاهد شهرستان های استان تهران مشترک می پذیرد. که برای خانواده های شاهد و ایثارگر 50 درصد تخفیف داردو فرم مربوط به اشترک مجلات شاهد در انتها در اختیار شما قرار گرفته و پس از پر کردن فرم اشتراک بصورت شش ماهه و یا یکساله بهره مند شوید.
به گزارش نوید شاهد شهرستان های استان تهران؛ معاونت فرهنگی و آموزشی شهرستان های استان تهران با همکاری اداره اسناد، انتشارات و هنری در همین راستا مجلات شاهد شهرستان های استان تهران مشترک می پذیرد. که برای خانواده های شاهد و ایثارگر 50 درصد تخفیف داردو فرم مربوط به اشترک مجلات شاهد در انتها در اختیار شما قرار گرفته و پس از پر کردن فرم اشتراک بصورت شش ماهه و یا یکساله بهره مند شوید.

شاهد کودک «شش ماهه 132/000 ریال»، «یکساله 264/000 ریال»/ شاهد نوجوان «شش ماهه 150/000 ریال»، «یکساله 300/000 ریال»/شاهد جوان «شش ماهه 150/000 ریال»، «یکساله 300/000 ریال»/ شاهد یاران «شش ماهه 300/000 ریال»، «یکساله 600/000 ریال»

 آدرس؛  تهران؛ خیابان آیت الله طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، شماره 5، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امورایثارگران ، طبقه 3، مجلات شاهد

قیمت ها؛  «شاهد کودک» با قیمت 2200 تومان و مجلات «شاهد نوجوان» با قیمت 2500 تومان و مجلات «شاهد جوان» با قیمت 2500 و مجلات «شاهد یاران» با قیمت 8000 تومان است.

مجلات «شاهد» شهرستان های استان تهران مشترک می پذیرد

و مسئول امور مشترکین استان خانم سهرابی به شماره تماس  09360301674 است.

فرم اشتراک مجلات شاهد
مجلات «شاهد» شهرستان های استان تهران مشترک می پذیرد

مجلات «شاهد» شهرستان های استان تهران مشترک می پذیرد
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده