سالهای انتظار
آهای مردم بابام دیراومده ،بعد12217 روز اومده،اونم فقط استخوناش ،زودم می خواد بره،توان ندارم راش بندازم،بیاییدکمک کنید تا باهم بدرقش کنیم


به گزارش نوید شاهد شهرستانهای استان تهران: مرضیه آقا جانی همکار و فرزند روحانی شهیدجمشید آقاجانی در مصاحبه تلفنی با نصیری مدیرکل شهرستانهای استان تهران می گوید: چند ده سال منتظر بازگشت پدر شهیدم بودم.
وی ادامه داد:دلم برای روزای بی خبری بابام تنگ شده ولی الان می بینم که اون روزها هم قشنگ بوده، برام امید بوده.

بابام دیراومد،بعد12217 روز اومد،اونم فقط استخوناش ،زودم می خواد بره،توان ندارم راش بندازم،آهای مردم بیاییدکمکم کنید تا باهم بدرقش کنیم .
وی با لباس سفید به استقبال پدر آمد واورا درآغوش گرفت.

کلیپ ویژه/ سالها چشم انتظاری

یگانه دختر شهید  با لباس احرام به وداع با پیکر پدرش رفت و دور پیکر پدر طواف کرد و ذکر گفت.
شهید جمشید آقاجانی درتاریخ پنجم اردیبهشت 1338درتاکستان به دنیاآمد.وی در طی دوران کودکی ونوجوانی وکسب علم ودانش به حوزه علمیه رفت وبه فراگیری علوم سیاسی واسلامی پرداخت.ودر همان زمان به سنت نبوی لبیک گفته وپیوند ازدواج بسته وحاصل آن یک فرزند دختر است که بعد از مفقودیت وی به دنیاآمد.وی بعد از شروع جنگ به ندای امام لبیک گفته وعازم جبهه می شود او.فردی متدین ومقید به تمام معنا بود وحامی ضعیفان بودکه در عملیات والفجر 6 مفقود شد.وی در تاریخ پانزدهم اسفند 1362 به فیض شهادت نائل آمد.


فرازی از وصیت نامه شهید:
شهادت میدهم که این انقلاب انقلابی اسلامی و زمینه ساز ظهور آقا امام زمان است .
خدایا به رهبر انقلاب اسلامی جهان امام امت طول عمر و وجودش را تا قیام مهدی و حتی زمان مهدی حفظ بفرما .خدایا هیچ امیدی در مصیبتها ندارم جز بخشش تو و مهربانی تو خدا این جسم نا قابلی که در راهت که توفیقش را تو دادی میدهم قبول فرما .خدایا سالهاست که به امید رسیدن به تو را داشتم . خدایا تو را قسم به شهدای اسلام که همگی قربانی راه و هدف الهی قربانی شدن من را جزء آنها قرار بده.