کد خبر: ۴۰۰۷۸۱
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۵
نگارش زندگی شهیدان دوران مبارزات انقلاب اسلامی سال 42 وپس ازآن تا به امروز ، به عنوان قهرمانان ملی کشور که بخش مهمی از رخدادها تاریخ این مرز وبوم را رقم زده اند

فرهنگ اعلام شهدا شهرستانهای استان تهران

تاریخ کهن این مرز وبوم سرشار از فداکاری ورشادت دلیر زنان ومردانی است که در نبرد با سیاهی وظلمت ، نور وروشنایی حق را برای مان به ارمغان گذاشته اند.هر قدمی که درراه پاسداشت زندگی ، نام وخاطره این زورق نشینان کوی صفا وروشنی برداشته شود، گنجینه ای گران بها را به آنان که در دوره کنونی می زیند وآنان که دردوره کنونی وآن ها که بعدهاخواهندآمد،هدیه می کندتا جرعه ای از آن همه معرفت وحمیت را بنوشندوبر خود ببالند که چنین تاریخی دارند.

سال ها گذشت تا روزگاری آمدکه نبرد میان نور وسیاهی وحق وباطل در برابردیدگان مان،در گرفت وبه دو چشم خود دیدیم اسطوره هایی که در وصف شان بیت ها سروده وبرگ ها نگاشته شد،در قامت انسان هایی دلیر،رشید وفداکار برای صیانت ازآرمان ها وارزش های الهی وانسانی ، از بالاترین هدیه حضرت پروردگار به خود که همانا جان مبارک شان بود،گذشتندوبه نابودی سیاهی وظلمت کمر همت بربستند،برآستان شهادت بوسه زدندومفتخر به نام شهید شدند.رفتند وروشنایی آب را بر جانمان نشاندند وما ماندیم وکوله باری از خاطرات سبزشان.اینک که میراث دار یادشان وعطر دل انگیز نامشان شده ایم،برماست که به تمامی ، این امانت را به تاریخ بسپاریم تا آیندگان بدانند وبخوانند که دفتر ایام هماره مفتخر به زنان ومردان مجاهد وشریفی است که رو به سوی نور دارند ودر این گذر،آفتاب وجودشان ، همه جارا روشن می کند.

فرهنگ اعلام شهدا ، شناخت نامه این شهیدان است که به همت جمعی از کارشناسان ونویسندگان تهیه وبه رشته تحریر درآمده است.خدای را شاکریم که بر ما منت نهاد تا در دوره کوتاه عمرمان سهمی کوچک در نگارش این بخش از تاریخ پر افتخار کشورمان داشته باشیم.

امید که آینده با عطر یاد ونام این شهیدان راه حق،از هر آنچه نشان سیاهی است ،به روشنی درآید.

کتاب حاضر با عنوان (( فرهنگ اعلام شهدای شهرستانهای استان تهران )) با 6429 مدخل، یکی دیگر از مجموعه کتاب های فرهنگ اعلام شهدای سراسر کشور ،شامل زندگی نامه موجز وکوتاه شهدادر فاصله سالهای 1342 تا 1386 است.در این فرهنگ با توجه به تنوع مداخل از نظر گرده های مختلف جمعیتی پس از کارشناسی ومطالعات بسیار ،حداکثر وحداقلی از اطلاعات فردی هر شهید معین شدتا براساس آن زندگی نامه ها به نگارش درآید.

مهمترین اهدافی که برای طرح فرهنگ اعلام شهدا پیش بینی شده نگارش زندگی شهیدان دوران مبارزات انقلاب اسلامی سال 42 وپس ازآن تا به امروز ، به عنوان قهرمانان ملی کشور که بخش مهمی از رخدادها تاریخ این مرز وبوم را رقم زده اندوارائه آن به محققان ، اندیشمندان وعلاقه مندان تاریخ معاصرودیگر اینکه گردآوری وثبت ازاطلاعات مستند از شهدای یادشده در قالب زندگی نامه هایی کوتاه ومفید با شیوه نگارش ساده وبه دور از توصیف ،آرایه های ادبی وارزش گذاری.و تهیه مجموعه ای مرجع ومستند که بتواند نیازهای پژوهشی واطلاع رسانی از مداخل مورد نظر را فراهم کند.


این مجموعه دارای تعداد772 صفحه با 6429 مدخل وشامل زندگی نامه موجز وکوتاه شهدادر فاصله سالهای 1342 تا 1386 ودر سال 1395 توسط نشر شاهد منتشر گردیده است وقابل تهیه در فروشگاههای نشر شاهد وسایر فروشگاههای معتبرمی باشد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید