نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

تعامل و هم‌افزایی مهترین روش ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

تعامل و هم‌افزایی مهترین روش ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

عسگریان معاون فرهنگی و آموزشی شهرستان‌های استان‌تهران در دیدار با معاون فرهنگی و آموزشی تهران بزرگ گفت: با تعامل و همکاری دوسویه می توان در ترویج پر افتخار فرهنگ غنی ایثار و شهادت به راهکارهای ارزشمندی رسید.
برشی از کتاب

برشی از کتاب "تو هنوز اینجایی"| احساس عجیب بی‌قراری

در قسمتی از کتاب تو هنوز اینجایی که همسر شهید "حسین امینی اُمشی" روایت می کند، می خوانید: «حسین به همراه نیروهای دیگر آن شب در پایگاه ماندند، مناجات آقاامیرالمومنین را خواندم. گفتم:«خداوندا تو می‌دانی» که من با جهاد مخالفتی ندارم،اما آن احساس عجیب، آن بی‌قراری و آن ندای غریب مرا رها نمی‌کرد.»
مادری از پیشوا پَر گشود

مادری از پیشوا پَر گشود

حاجیه خانم حدیقه عرب سلمانی مادر گرامی شهید «مسعود عرب سلمانی»، به علت کهولت سن در شهرستان پیشوا به دیار باقی شتافت.
مادر شهید

مادر شهید "محمدعلی عابدی محمدآبادی" آسمانی شد

حاجیه خانم فاطمه دهقانی محمدآبادی، مادر شهید "محمدعلی عابدی محمدآبادی" به علت کهولت سن در شهرستان پیشوا به فرزند شهیدش پیوست.
مادر شهیدان

مادر شهیدان "عباس و محمد شوندی" مهمان فرزندان شهیدش شد

حاجیه خانم فاطمه سلطان شوندی مادر شهیدان "عباس و محمد شوندی" به علت کهولت سن در شهرستان چهاردانگه به فرزندان شهیدش پیوست.
چهلمین روز شهادت

چهلمین روز شهادت "احمد توکلی کوچکسرایی"

به مناسبت چهلمین روز شهادت، شهید مدافع وطن "احمد توکلی کوچکسرایی" خانواده شهید بسته ‌های مواد غذایی و بسته ‌های بهداشتی بین نیازمندان توزیع و یاد فرزند گرامیشان را زنده نگاه داشتند.