عزیزانم؛ از شما می خواهم جز صابرین باشید

عزیزانم؛ از شما می خواهم جز صابرین باشید

خواهر شهید "حسین محمودی کمال آبادی" می گوید: «هميشه حسين می‌گفت: اگر موفق شدم در دانشگاهی که استادش امام حسين (ع) است مدرک بگيرم بايد جز صابرین باشيد و گرنه بعد از پایان جنگ همان راهی که خداوند برايم مقدور ساخته ادامه می دهم.»

"حسین" اسوه ایثار بود

خواهر شهید "حسین محمودی کمال آبادی" می گوید: «در عملیات والفجر یک مجروح شد، وقتی کسی به عیادتش می رفت می گفت: اول همرزمانم را عیادت کنید و بعد من...»
اسدالله در

اسدالله در "اروندرود" به دیدار معبودش شتافت

شهید "اسدالله شاهرخ بیگی" یکی از شهدای دفاع مقدس در جبهه حضور داشت و به عنوان پاسدار در جبهه حضور داشت، در هشتم اسفند ماه 1364 در عملیات والفجر هشت در اروند رود به شهادت رسید.
شهادت دو برادرش آرام و قرار را از

شهادت دو برادرش آرام و قرار را از "محمد" گرفته بود!

شهید "محمد قبادی نمین" بسیار مخلص بود بعد شهادت دو برادرش می خواست عازم جبهه شود با وجود اینکه کارمند رسمی سپاه بود رئیس سپاه ورامین از رفتن او به جبهه ممانعت می کرد. امام محمد اصرار زیادی می کرد.
نگاهی به زندگی شهید

نگاهی به زندگی شهید "مفقودالاثر"

شهید "محمدرضا رجبی" که به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت در منطقه عملیاتی ام الرصاص در بیست و یکم بهمن ماه 1364 مفقوالاثر شد.

"حسینعلی" فرمانده گردان حنظه بود

شهید "حسینعلی علی یاری نسب" یکی از شهدای دفاع مقدس در جبهه حضور داشت و فرمانده گردان حنظه بود که در نوزدهم بهمن ماه 1361 در کانال کمیل به شهادت رسید.
۸
آرشیو