وظیفه شناس

وظیفه شناس

شهید «سیدمحمد حسینی» یکی از نیروهای پادگان شهید مدرس بود که در کارش بسیار وظیفه شناس و ماهر بود و همیشه سعی می کرد بیشترین اطلاعات فنی را کسب کند.
اشک شوق

اشک شوق "مرتضی" برای شهادت

همسر شهید «مرتضی میری» می گوید: روز عید آقای رسولی لیست شهدا را می خواند و از خانواده های شهدا قدردانی می کردند، اسم مرتضی را هم به اشتباه در میان اسامی شهدا خواندند. مرتضی تا شنید از خوشحالی اشک در چشمانش جمع شد..
شهدای آینده در قاب عکس!

شهدای آینده در قاب عکس!

خواهر شهید «علی کنگرانی» می گوید: به شوخی به او گفتم: علی جان این عکس مخصوص محل کار است نه اتاق خواب! او جواب داد: نه خیر. جای این عکس همین جاست اینها همه شهدای آینده اند.
متواضع بود

متواضع بود

دوست شهید «محمد غلامی» می گوید: من هم مثل شما کارگرم، این میزها اگر وفا اشت که دست ما نمی افتاد. من هیچ وقت ندیده بودم که دستور بدهد و احساس قدرت کند اصلاً انگار نه انگار مهندس است.
غیبت ممنوع!

غیبت ممنوع!

مادر شهید «وحید رنجبر» می گوید: یادم هست نه سالش بود که یک تابلوی غیبت ممنوع درست کرده بود و هر وقت ما راجع به کسی حرف می زدیم تابلو را به ما نشان می داد.
جهادگر سومار

جهادگر سومار

شهید «محسن علی اعلا» در شهرستان ورامین به دنیا آمد و سپس به عنوان جهادگر در سومار به دیار الهی شتافت.
۷
آرشیو