معرفی شهدای 14 مهر ماه

معرفی شهدای 14 مهر ماه "شهرستان ری"

با شهدای چهاردهم مهر ماه هشت سال دفاع مقدس شهرستای ری بیشتر آشنا شوید.
شهید ناجا

شهید ناجا "محمد عظیمی مهربانی"

شهید "محمد عظیمی مهربانی" از شهدای نیروی انتظامی بخش مهربان بود که در کلانتری صد و سی و یک شهر ری به دست یک متهم به شهادت رسید.
شیر روز و زاهد شب

شیر روز و زاهد شب

فرمانده تیپ مهندسی جهاد سازندگی سردار شهید"حجت الله ملاآقایی" فرماندهی توانا و قاطی بود که در میدان جنگ به جدیت برخورد می کرد و روزها شیر و شب ها هچون زاهد بود.
تا مرز شهادت!

تا مرز شهادت!

شهید «سعادت احمدی منه جینی» شبها اغلب دير به خانه باز می گشت تا بتواند اعلاميه ها را به ديوارها بچسباند و نوارهای سخنرانی و عکس امام را که از قم می آورد، پخش می کند و نزدیک بود به دست مأموران رژیم پهلوی گرفتار شود و تا مرز شهادت هم پیش رفت.
سنگری دیگر

سنگری دیگر

شهید «شکرالله احیایی» از جوانانی پاکدشتی بود که در صنایع نظامی پارچین کار می کرد و در هفتم مهر ماه 1366 در محل کارش بر اثر بمباران هوایی دشمن به دیار الهی شتافت.
شهیدی که محل کارش نقطه اتصال به نور شد

شهیدی که محل کارش نقطه اتصال به نور شد

شهید «محمدرضا رضایی» از جوانانی پاکدشتی بود که در صنایع دفاع پارچین کار می کرد و در ششم مهر ماه 1369 در محل کارش بر اثر انفجار به دیار الهی شتافت.
۱۱
آرشیو