معرفی کتاب شقایق های عاشق

معرفی کتاب شقایق های عاشق

بشردر مسیر تکامل خود مدارج ومراحلی را برای رسیدن به محسنات وصفات حمیده طی می کند;یعنی برای گریز از زمین گیر شدن ورهایی از بندهای زمینی در پی کسب زیبایی وشکوفا کردن استعدادهای بالقوه خویش فطرتا نیازهایی را درخود احساس می کند.
دفتر اول وصیت نامه شهدا شهرستانهای استان تهران منتشر شد

دفتر اول وصیت نامه شهدا شهرستانهای استان تهران منتشر شد

بررسی وصایای شهدا می تواند نمادی روشن ومستند باشداز تفکر واندیشه هر قوم وملت،شهرومنطقه وحتی خانواده وشخص.نقطه اشتراک همه شهدا فلسفه وجودی همه،از مناطق گوناگون ، از شمالی ترین نقطه کشور تا سواحل نیلگون خلیج فارس ومناطق غربی وشرقی ایران وحدت وهمدلی برای آزاد سازی ایران از دست صدام وشکست برنامه تهاجم امریکا به ایران بود
فرهنگ اعلام شهدای شهرستانهای استان تهران منتشر شد

فرهنگ اعلام شهدای شهرستانهای استان تهران منتشر شد

نگارش زندگی شهیدان دوران مبارزات انقلاب اسلامی سال 42 وپس ازآن تا به امروز ، به عنوان قهرمانان ملی کشور که بخش مهمی از رخدادها تاریخ این مرز وبوم را رقم زده اند
۲
آرشیو