وصیتنامه شهید نادر تقی پور

وصیتنامه شهید نادر تقی پور

مطيع فرمان خداوند و امام باشيد و امام را تنها نگذاريد زيرا اگر حرف و دستور خداوند و امام را گوش فرا ندهند بدانيد كه در اشتباه و گمراهي خواهند بود.
وصیتنامه شهید محمدرضا ابراهیم زاده

وصیتنامه شهید محمدرضا ابراهیم زاده

برادران انقلابي لازم است پس از شهادت من كه از جانب خدانصيبم شده است ، راه مرا دنبال كنيد . و در خدمت انقلاب اسلامي و ولايت فقیه در جهان با شياطين خارجي و شيطان بزرگ نفس مبارزه كنيد.
وصیتنامه شهید غلامحسین کوچه مشکی

وصیتنامه شهید غلامحسین کوچه مشکی

اي ملت مقاوم پيوسته گوش به سخنان امام بدهيد چرا كه تنها فرامين و رهنمودهاي اوست كه سرنوشت انقلاب را تعيين خواهد كرد و فقط رهبريهاي ان بزرگوار است كه اين انقلاب را به انقلاب حضرت مهدي متصل خواهد كرد .
وصیتنامه شهید اسدالله صالحی

وصیتنامه شهید اسدالله صالحی

آنان كه در راه خدا كشته مي شوند مرده نگوييد بلكه زنده اند و پيش خدا روزي مي خورند. اي شهيدان در جوار حق تعالي اسوده خاطر باشيد كه ملت شما پيروزي شما را از دست نخواهند داد.
وصیتنامه محمد تقی طاهری اندانی

وصیتنامه محمد تقی طاهری اندانی

وصیتنامه شهید محمد تقی طاهی اندانی، آنانکه ایمان آورند و از وطن هجرت گزیدند و در راه خدا بمال و جانشان جهاد کردند آنها را نزد خدا مقامی بلند است و آنان بالخصوص رستگاران سعادتمندان دوعالمند.
متن و نسخه اصلی وصيت نامه چهارمين شهيد محراب آيت الله اشرفي اصفهاني

متن و نسخه اصلی وصيت نامه چهارمين شهيد محراب آيت الله اشرفي اصفهاني

بر حسب وظيفه شرعيۀ که به عهدۀ هر فرد مسلم و مؤمن و مسلمه و مؤمنه است که بايد قبل از مرگ وصيت کند اين چند جمله را اين بندۀ عاصي و محتاج به رحمت خالق عالم من باب وصيت در اين ورقه ذکر مي کنم.
۶
آرشیو