نگاهی به وصیت نامه شهید رضا زیارتی

نگاهی به وصیت نامه شهید رضا زیارتی

در حال آماده باش هستیم که بدویم انشاالله در خط مقدم وصدامیان وصدام خائن را نابود کنیم وبا خون خود وعزیزانمان درخت اسام عزیز راآبیاری کنیم وآمید وارم که انشاء الله دل امام عزیزمان را به زودی شاد وخرم نمائیم.
تصاویر دست نوشته های شهید مهدی نریمی

تصاویر دست نوشته های شهید مهدی نریمی

تصاویر دست نوشته های شهید مهدی نریمی
وصیت نامه شهید محمدعلی بابایی

وصیت نامه شهید محمدعلی بابایی

بنام خداوند بخشنده مهربان که بخشنده ترین بخشنده هاست و سر منزلگاه تمام مهربانی هاست. من محمدعلی بابایی در سال 11 / 4/ 1343 چشم به این دنیا گشوده ام. و در دوران کودکی با غم یار بودم و همدمی جز غم و اندوه نداشتم و در آن موقع غم و اندوه من همه و همه از زندگی بود.
وصیت نامه شهید حسین محمدزاده

وصیت نامه شهید حسین محمدزاده

تا زنده هستیم نمی گذاریم ستمکاران بدولت و فرماندهی برسند. مگر اینکه پس از مرگ ما زمان سلطنت دیگر باشد. (امام حسین)ع)) آنقدر به جبهه می روم و می جنگم تا شهید شوم.
وصیت نامه شهید حسین شیخ عطار

وصیت نامه شهید حسین شیخ عطار

به عزیزانی که برای خدا کار و تفکر می کنند و برای شرف اسلام کوشش می کنند، افتخار می کنم. به دوستانیکه نیتشان خالصانه و برای رضای حق تعالی باشد، درود می فرستم.
وصیت نامه شهید حمیدرضا پیوندی

وصیت نامه شهید حمیدرضا پیوندی

ای انسان غافل په باعث شد که بخدای کریم و بزرگوار خود مغرور گشتی و نافرمانی کردی(سوره انفطار) با سام خدمت منجی عالم بشریت و قائم به قسط و عدل، امام زمان (عج) و نائب بر حقش امام خمینی ، و کلیه کسانی که در راه حق پیروی می کنند. و با سام خدمت دوست عزیزم علی اکبر نامه خود را آغاز می کنم.
۳
آرشیو