پيرو بي چون و چراي ولايت فقيه باشيد، از عذاب الهي در امانيد

پيرو بي چون و چراي ولايت فقيه باشيد، از عذاب الهي در امانيد

شهيد مسعود احمديان مي نويسد: تمام دستورات و قوانين اسلامي را چه از جنبه فردي چه از جنبه اجتماعي به مرحله اجرا و عمل در آوريم و شعارها را به شعور و سپس به صحنه هاي عمل در مي آوريم و پيرو بي چون و چراي ولايت فقيه كه پيروي از امام زمان و پيروي از خداست باشيم كه اگر جز اين باشد خداي ناخواسته عذاب الهي كه همچون گذشته بر ديگر اقوام باريد بر ما هم خواهد باريد.
يادكرد شهداي نوجوان (2)
آقا! حضرت قاسم(ع) هم مثل من 13 ساله بود

يادكرد شهداي نوجوان (2) آقا! حضرت قاسم(ع) هم مثل من 13 ساله بود

وقتي آيت الله خامنه اي براي رفتن به مراسمي از ساختمان بيرون آمدند، مرحمت بالازاده خودش را به ايشان رساند، تلاش محافظان نتيجهاي نداشت، چون آقا به اشاره اجازه داده بودند تا اين نوجوان را ملاقات كنند؛ مرحمت 13 ساله با لهجه شيرين آذري و شايد هم به زبان آذري گفت: «آقا! يك خواهش داشتم»
۱۵
آرشیو