نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برگزیده ها
خاطرات شفاهی
نوزادی که با شهید کشوری پر کشید!
«صنم امیدی» پیر زنی عشایر از دیار شجاعان شهرستان ملکشاهی است ، او در عین سادگی خاطره ای از شهید «احمد کشوری » را برایمان روایت می کند که از اخلاق و نوعدوستی این شهید بزرگوار حکایت دارد. شهید کشوری فرزند این زن عشایر را از مرگ نجات می دهد اما همین نوزاد...
۱۶ آذر ۱۳۹۸
یادواره شهدا
تازه های نشر
فراخوان و مسابقات نوید شاهد